Om oss 

Den 1 januari 2015 slogs Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland ihop och bildade Region Kronoberg.

Den nya regionen tog över båda organisationernas uppgifter; 

 •  hälso- och sjukvård
 •  kollektivtrafik
 •  kultur
 •  regional utveckling och tillväxt


Länstrafikens organisation

Länstrafiken Kronobergs leds av Region Kronobergs trafiknämnd. Ordförande är Peter Freij. Länstrafikens tjänstemannaorganisation leds av trafikdirektör Thomas Nilsson. Länstrafikens verksamhet är uppdelad i sex avdelningar:

 • Marknad- och försäljning
  - Kundcenter
 • Tåg
 • Trafik
  - Trafikledningen
 • Serviceresor
 • Handläggare, färdtjänst/riksfärdtjänst
 • Ekonomistöd

Vår verksamhet 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län som bland annat är:
 
 • Busstrafik i hela länet 
 • Skolskjuts för sju kommuner 
 • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Sjukresor i Kronobergs län 
 •  Kompletteringstrafik 
 • Tågtrafik inom Öresundstågssystemet, Pågatågen och Krösatågen
 
Länstrafiken gör ungefär 10 miljoner resor om året. Busstrafiken är den största delen av vår verksamhet, både regiontrafik och stadstrafik.
 
Ungefär hälften av Länstrafikens pengar kommer från biljetter som vi säljer. Resten av pengarna kommer från skatter.
 
Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan vi köper tjänsten från företag. Sammanlagt kör 34 olika företag för Länstrafiken Kronoberg. De två största företagen är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.