Alvesta station

Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Alvesta station.


Öppettider stationsbyggnad:

 • måndag-fredag:  03.30–01.00
 • lördag  03.30–23.45
 • söndag 06.30–01.00     

Biljettautomat
Biljettautomat/er finns placerad/placerade: Länstrafiken Kronobergs biljettautomat finns i väntsalen och en på spårbron. SJ-automat finns i väntsalen.


Stationen trafikeras av följande tågbolag: Öresundståg, Krösatåg, SJ, Snälltåget

Parkeringsplats för rörelsehindrade: 4 platser utanför trapphuset på östra sidan.
 

Närhet till busshållplats
Regionbussar (hållplats ”Alvesta Resecentrum”) avgår från stationshuset framsida (västra sidan) och ersättningsbussar för tåg avgår på östra sidan.

Infotavla finns vid bussterminalen, hållplats ”Alvesta Resecentrum”

Tillgänglig entré
Handikappanpassad ingång till hiss i trapphusen på östra och västra sidan, ramp upp till ingång på baksidan av stationshuset mot spåren, trappor upp till ingång på framsidan av stationshuset.

Det finns både dörrar med dörröppnare och dörrar med automatisk öppning: Automatisk dörröppning vid samtliga ingångar.

Hörslinga
Det finns ingen hörslinga för hörselskadade.  Högtalarutrop i väntsal och på plattformar.


Sinusplattor och blindskriftstavla
Taktila gångstråk fram till alla handikappanpassade ingångar till station och till båda sidor av spårbron. Även inne i stationen, uppe på spårbron och på samtliga plattformar.

Blindskriftsskyltar finns i väntsalen, uppe på spårbron och på alla plattformar.

Realtidsskyltar finns i väntsalen, på alla plattformar samt vid ingångarna till trapphusen vid spårbron på både östra och västra sidan.

Toaletter
Stationen har två toaletter, varav en är tillgänglighetsanpassad. Alla svenska mynt kan användas.
 

Hiss
På stationen finns fyra hissar:

Hiss 1 – trapphuset västra sidan – framsidan av stationen.

 • Bredd: dörr 1,30 m, hiss 1,60 m
 • Djup: 2,45 m
 • Maxvikt: 1600 kg, max 21 personer 

Hiss 2 och 3 från spårbron ner på plattform 2 och 3.

 • Bredd: dörr 1,00 m, hiss 1,10 m
 • Djup: 2,10 m
 • Maxvikt: 1000 kg, max 13 personer

Hiss 4 – trapphuset östra sidan – sjösidan

 • Bredd: dörr 0,9 m, hiss 1,10 m
 • Djup: 2,10 m
 • Maxvikt: 1000 kg, max 13 personer
   

Ramp – se tillgänglig entré

Mötesplats färdtjänst: Inne i väntsalen och utanför ingången till spårbron på framsidan av stationen (västra sidan) .

Stationsvärd finns på plats:

 • måndag – fredag 06.00- 20.45
 • lördag 08.00–17.45
 • sön- och helgdag 10.00–19.45
   

Café eller butik: Pressbyrån finns i stationshuset. Säljer länstrafikens kort och biljetter, SJ-biljetter och biljetter till Snälltåget.

Öppettider: måndag-fredag 06.00 – 21.30, lördag 08.00-20.00, sön- och helgdag 08.00-21.30.