Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är till för dig som har långt till bussen och är en komplettering till den ordinarie linjetrafiken. För varje kommun finns ett antal områden som är berättigade till kompletteringstrafik. Inom dessa områden får boende resa med kompletteringstrafiken i enlighet med de regler som gäller. 

 

Vart får man åka?

För varje område finns minst en målort angiven. Resorna går till den angivna målorten enligt de regler och tider som gäller för området.
 
 

När får man åka?

För varje område finns det angivet vilken eller vilka resdagar som gäller. Resorna från och till området sker samtidigt för resenärerna. I normalfallet reser man till den angivna tätorten mellan kl. 9-9.30 och hem strax före lunch. Resenärerna kan till en viss del styra tiderna men grundprincipen är inresa på förmiddagen och återresa runt lunch. Är inte resenärerna överens om tiderna gäller ovan nämnda princip. Resenärer har även möjlighet att utnyttja tomturen, det vill säga resa tillbaka till området på förmiddagen och in till tätorten runt lunch, men endast under förutsättning att den planerade turen ska gå. 

Längst ner, finner du tidtabellerna för kompletteringstrafiken i Lessebo, Ljungby, Markaryd, och Uppvidinge.

 

Hur ofta får man åka?

Varje område har en till två resdagar och det är respektive kommun som avgör detta. Önskas ytterligare resdagar är det ett kommunalt åtagande.


Vad kostar det?

Priset är detsamma som för ordinarie linjetrafik (zontaxa). Resekortet period gäller mot uppvisande av kvitto. Du kan inte betala med Reskassa. Kontant betalning ombord är möjlig.


Tidtabell

Här finns tidtabellerna för respektive kommuns kompletteringstrafik:

Lessebo
Ljungby
Markaryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult