Serviceresor

Serviceresor samordnar färdtjänst på uppdrag av Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner. Vi samordnar även sjukresor på uppdrag av Region Kronoberg.

Resorna utförs av olika entreprenörer som kör med mindre fordon, så kallade servicefordon, speciellt anpassade för resenärer med funktionshinder.

 

Färdtjänst och sjukresa beställer du så här

Du ringer alltid Serviceresor, som är beställningscentral. Du kan beställa en resa fjorton dagar i förväg och minst en timme innan du ska åka. För sjukresa senast 15.00 vardagen innan. I samband med att du bokar din resa genom Serviceresor, behandlar vi dina personuppgifter. För mer information kring hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy här.
 
För bokning av resa kontakta Serviceresor på telefon
0775-77 77 00
vardagar: kl. 7-19
helgdagar: kl. 8-18
 
Återkommande resor
0470-58 33 80
telefontid mån-fred kl.13-15


Resor för julhelgen
Om du vill resa på julhelgen ska resan bokas senast den 15 december eller närmaste vardag före.

 

När du ringer behöver vi veta följande

  • Ditt namn, personnummer och telefonnummer.
  • Var du vill bli hämtad och vart du ska åka.
  • När du önskar åka och om du har en tid att passa.
  • Om du reser tillsammans med någon.
  • Om du har något hjälpmedel med dig.

 

Kvalitetssäkring
Vi spelar in telefonsamtalet för att kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts och kvalitetssäkra samtalet. De inspelade samtalen raderas regelbundet och det finns strikta regler som säkerställer sekretess och integritet.
 

Den som har åkt färdtjänst eller sjukresa, rings upp av ett externt företag och får då besvara ett antal frågor om bokningen och resan. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten. Undersökningar sker i hela landet, vilket möjliggör en jämförelse med andra beställningscentraler.