Hittegods

Har du tappat något ombord på tåget eller bussen? 
 

Hittegods

Har du tappat bort ditt paraply, dina handskar, skolböckerna eller något annat på bussresan,
kan du vända dig till Hittegods inne på Växjö Resecentrum. 
 
Kontaktuppgifter
Tel 0733-47 79 26
hittegods@lanstrafikenkron.se
Samma öppettider som Kundcenter, klicka här för att se öppettider. 
 
Glömt något på Krösatågen?
Krösatåg syd (Växjö-Hässleholm): Kontakta Hittegods inne på Växjö Resecentrum, se ovan.

Krösatåg nord (mot Jönköpings län): Ring 0380-776 20, kl. 9.00-15.00 på vardagar.
 
Glömt något på Öresundståget?
Hittegods på Öresundståg hanteras i samarbete med Hittegods Sverige (HGS). Om du glömt något på tåget kan du kontakta HGS alla vardagar kl 11-17 genom att besöka, ringa eller maila dem. 

Kontaktuppgifter, kundtjänst
Tel: 0722-03 20 23
Öppettider vardagar kl. 10-17
 
Malmö hittegodscentral
hgs.malmo@gmail.com
tel: 0722-03 20 27 eller 0722-03 20 28
hittegodssverige.se
 
Uthämtning av hittegods sker genom personligt besök till HGS kontor i Malmö eller via postförsändelse. Hittegodset ska hämtas inom en månad från det att du fått reda på att HGS har ditt förlorade gods. Vid uthämtning tas en hanteringsavgift. Om godset skickas som postförsändelse betalar du hela portokostnaden samt hanteringsavgiften.