Så reser du med Resekortet

När du kliver på bussen så håller du fram Resekortet mot kortläsaren så att du får ett grönt ljus och en klarsignal. Om du reser med reskassa på en buss i Regiontrafiken talar du om för föraren vilken slutdestination du har.

Om du har både reskassa och en giltig period på ditt Resekort reser du automatiskt på perioden om du inte säger till föraren att du vill betala med reskassan. I Växjö stadstrafik dras automatiskt priset för en vuxenbiljett från reskassan om du inte ber chauffören om en annan biljett. Tala om för föraren om du vill köpa en barn/ungdomsbiljett.

Stadstrafik - om du måste ha kvitto på din resa - säg det till föraren innan du lägger kortet mot läsaren.

Obs! Om du har tänkt köpa flera biljetter på samma Resekort ska du säga till föraren innan du håller fram ditt kort mot kortläsaren. Alla biljetter måste nämligen köpas på en och samma gång.


Vad betyder färgerna?

När du håller fram Resekortet mot kortläsaren på bussen får du antingen ett grönt, gult eller rött ljus beroende på vad som finns på ditt Resekort.


För Resekortet period:

 Din resa är registrerad, välkommen ombord!
 Du har tre dagar kvar på din period, välkommen ombord!
 Din period har gått ut.


För Resekortet reskassa:

 Din resa är betald, välkommen ombord!
 Du har mindre än 30:- kvar på din reskassa, välkommen ombord!
 Din reskassa har för lite värde för att betala en biljett. 

 

För dig som reser med tåg

Vid resa med tåg måste du köpa din biljett innan du stiger ombord. Enklast köper du biljetten i förväg i vår reseapp eller i biljettautomaten som finns på alla våra stationer. Det är viktigt att du aktiverar ditt resekort period i biljettautomaten eller vid aktiveringsstolpen innan du stiger ombord.
 

Ta väl hand om miljön, spara ditt resekort och ladda det igen!

Tänk också på att Resekortet kan återanvändas och laddas om och om igen. Släng det inte efter användning utan ta vara på det; sparar du kortet sparar du också miljön!
 
Kortet kan inte avmagnetiseras, men det tål inte en hur omild behandling som helst. Inuti Resekortet finns ett chip och en liten antenn. Vik inte kortet och gör inte hål i det, då riskerar du att förstöra det.