Bra att veta 

 

Vi vill gärna hjälpa dig att få en bra resa med oss. 

Om du inte får svar på dina frågor på vår hemsida är du alltid välkommen 
att ställa dina frågor till vårt Kundcenter eller direkt till föraren. 
Gör tydligt tecken till föraren att du vill åka med. 
Ta fram Resekort, biljett eller betalkort medan du väntar.

Ska du åka som Skolungdom tala om det för föraren innan du ska betala.
Fortsätt in i bussen så att fler passagerare kan komma med. 
Låt äldre och rörelsehindrade få sittplats i bussen. 
Använd bussbälte om det finns. 
Behåll biljetten under hela resan. 
Signalera i god tid att du vill stiga av genom att trycka på stoppknappen. 
Låt barn gå av först.