Lessebo station

Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Lessebo station.

Stationsbyggnad: Det finns en väntsal i stationsbyggnaden. Öppettider måndag - fredag 05.30-22.00. Tillgänglig entré med automatisk dörröppning.

Biljettautomat: Det finns en styck biljettautomat i anslutning till perrong.

Stationen Trafikeras av följande tågbolag: Öresundståg och SJ

Parkeringsplats för rörelsehindrade: Kostnadsfri parkering finns vid stationsbyggnad. 1 parkering för rörelsehindrade.

Närhet till busshållplats: Busshållplats finns 40 meter från väntsalen.

Infotavla finns vid: På perrongen.

Hörslinga: Nej.

Sinusplattor och blindskriftstavla: Nej.

Realtidsskyltar: Ja

Toaletter: Ja i väntsalen, tillgänglighetsanpassad.

Hiss: Nej.

Ramp: Nej, men tillgänglighetsanpassat för att komma till perrongen. 

Mötesplats färdtjänst: Nej.

Stationsvärd: Nej.

Café eller butik: Nej.

Återsförsäljare: Coop Konsum, Storgatan 71, 0478-100 04. Måndag-söndag: 07.00-22.00