Resevillkor buss och tåg 


Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter regleras i lag 2015:953 som berör huvudsakligen tre områden; resenärens rätt till information, resenärens rätt till ersättning eller prisavdrag vid förseningar samt resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud.


Resor med tåg regleras även i EU förordning (1371/2007) om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Resor med buss regleras även i EU förordning (181/2011) om passagerares rättigheter vid busstransport.

Konsumentverket är utsedd tillsyningsorgan som tillser att lagen och förordningen följs.

Här kan du ta del av våra Resevillkor, gäller från 1 maj 2018.

Resplus

En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera trafikföretag där det har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus. Här kan du ta del av: 

Resevillkor Resplus  
Frågor och svar Resplus 

SJ Regionaltåg

Länstrafiken Kronobergs resevillkor för tåg gäller även resor med SJ Regionaltåg som sker med Länstrafiken Kronobergs  Resekort period.