En ny reseplanerare


Här kan du läsa mer om hur vår reseplanerare fungerar.

Vyn uppdelad i tre fält

I vyn reseplanerare är bilden, efter en sökning, nu uppdelad i tre olika fält: ett där du ser den resa du sökt, två där du ser resultatet av din sökning och tre där du ser resvägen på en karta. De olika färdslagen är uppmärkta med olika färger för tydligare reseresultat. Du ser nu också om det finns en trafikstörning på den resväg du sökt.


Reseplaneraren ger dig "bästa resorna"

Vår reseplanerare är ett verktyg för att hitta en resa som passar dig. Genom att du talar om varifrån du vill åka och vart så kan vi visa de ”bästa resorna” för dig. Med "bästa resorna" menar vi de som går snabbast och kräver minst antal byten. Det finns oftast andra sätt att resa mellan två punkter, men reseplaneraren kan inte visa alla utan gör helt enkelt ett bra urval åt dig. För att förfina din sökning kan du under ”fler sökval” välja ”prioritera restid” eller ”prioritera få byten”. Tåg prioriteras framför buss på grund av de går snabbast. Välj aktivt buss och kryssa bort tåg som alternativ om du enbart vill se resultat för buss.


Kortfatttat ger nya reseplaneraren dig:

 • Användarvänlig design för alla enheter så som mobil, surfplattor eller datorer

 • Samma sökresultatet som i vår reseapp

 • Kartfunktion

 • De olika färdslagen är uppmärkta med olika färger för att förtydliga reseresultatet.

 • Du ser också om det finns en trafikstörning på den resväg du sökt.

 • Tågtrafik i vår reseplanerare

 • Beräknad tid för tåg

 • Rörliga bussar på karta, realtid

 • Möjlighet att skriva ut resan

 • Du kan dela resan på facebook, twitter och epost.


Så fungerar vår reseplanerareHär kan du ta del av utförligare information om vår hemsidas reseplanerare och reseplaneraren i vår reseapp Länstrafiken Kronoberg.
 

Vilka resor kan du söka?
I reseplaneraren både på hemsidan och i appen kan du söka buss- och tågtrafiken i Kronobergs län. Vill du söka resor i övriga Sverige väljer du länken Resrobot som ligger under ”sök resa”.

Bästa resorna
Vår reseplanerare är ett verktyg för att hitta en resa som passar dig. Genom att du talar om varifrån du vill åka och vart så kan vi visa de ”bästa resorna” för dig. Med "bästa resorna" menar vi de som går snabbast och kräver minst antal byten. Det finns oftast andra sätt att resa mellan två punkter, men reseplaneraren kan inte visa alla utan gör helt enkelt ett bra urval åt dig. För att förfina din sökning kan du under ”fler sökval” välja ”prioritera restid” eller ”prioritera få byten”. Tåg prioriteras framför buss på grund av de går snabbast. Välj aktivt buss och kryssa bort tåg som alternativ om du enbart vill se resultat för buss.

Vill du se alla alternativ rekommenderar vi dig att använda våra tidtabeller.
 

Från tidtabeller till realtid
Startsidan på reseplaneraren är uppdelad i tre flikar:

 • Reseplanerare; här kan du söka resor från A till B med buss eller tåg.
 • Hållplatstider: här kan du se när tåget eller bussen avgår från en vald hållplats. Du kan även se bussen på en karta i realtid.
 • Tidtabeller: här kan du se och skriva ut alla våra papperstidtabeller.

I vyn reseplanerare är bilden uppdelad i tre olika fält, ett där du ser den resa du sökt, två där du ser resultatet av din sökning och tre där du ser resvägen på en karta. De olika färdslagen är uppmärkta med olika färger för att förtydliga reseresultatet. Du ser också om det finns en trafikstörning på den resväg du sökt.

 

Så fungerar realtiden
Alla bussar har ett system som håller reda på var bussarna befinner sig, ett så kallat realtidssystem. All trafik planeras för att kunna följa tidtabellen. Men ibland händer saker som gör att tidtabellen är svår att följa. Det kan till exempel vara en trafikstockning, en olycka eller dåligt väglag som gör att bussen inte kommer fram i tid. I reseplaneraren visar vi en prognos för när fordonet ska komma baserat på realtiden om fordonet är inloggat i systemet. Tänk på att det är en prognos som kan ändras, var därför alltid ute i god tid till hållplatsen.  Med hjälp av reseappen kan du i faktisk tid se var bussen befinner sig på en karta.
 

Normal bytestid
Där det står ”normal bytestid” är detta satt till 10 minuter.

Förseningsersättning

I reseplaneraren kan du se om din resa omfattas av förseningsersättning. Då visas en ”F-symbol” och du vet att det är en resa som omfattas av reseersättning. Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad eller inställd. Vid byte gäller att bytestiden ska vara minst 10 minuter om inte annat framgår av tidtabell.

Vi ersätter dock inte följdkostnader som flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst, parkeringsavgift o.s.v. Ibland händer saker som vi inte råder över eller rimligen inte kunnat förutse. Det kan t.ex. vara extrema väderleksförhållanden, omfattande elavbrott, arbetsmarknadskonflikter mm, då gäller inte förseningsersättning.