Gemla station

Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Gemla station.

Öppettider stationsbyggnad: finns ingen stationsbyggnad utan väderskydd på perrongen.

Biljettautomat: Länstrafiken Kronoberg har två stycken biljettautomater – en i vardera väderskydd.

Trafikeras av följande tågbolag: Krösatågen

Parkeringsplats för rörelsehindrade:  finns platser på parkeringsplats på båda sidor om spåren.

Närhet till busshållplats: Busshållplats finns för resa mot Växjö och även ersättningsbussar på Stationsvägen - se gärna kartan längre upp.

Informationstavlor: finns i väderskydden.

Hörslinga: Det finns högtalarutrop på plattformarna.

Sinusplattor och blindskriftstavla: Taktila gångstråk finns på plattformarna och till väderskydden. Även fram till biljettautomaterna.

Realtidsskyltar: finns på plattformarna.

Toaletter: finns inte.

Ramp: Finns inte ramp utan allt i markplan. 

Stationsvärd: finns inte.

Café eller butik: Gamla stationshuset ligger intill spåren och här finns ett café som har begränsade öppettider sommartid.