Synpunkter

Dina synpynkter är värdefulla för oss!


Vår ambition är att göra kollektivtrafiken så bra som möjligt för dig som resenär. Därför är vi tacksamma för dina förslag och synpunkter som hjälper oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla trafiken.
Det är inte alltid vi kan tillgodose alla önskemål, men vi lovar att lyssna och göra så gott vi kan.

Har du några synpunkter att dela med dig till oss? Välj nedan vilket område
ditt ärende bäst stämmer in på.
Under juli-augusti har vi begränsad bemanning och det kan därmed ta lite tid
innan vi besvarar på din fråga.