Diö station

Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Diö station.

Stationsbyggnad

Det finns ingen stationsbyggnad.

Biljettautomat

Två biljettautomer finns i varje regnskydd på plattform 1 och 2.

Stationen Trafikeras av följande tågbolag: Krösatågen

Parkeringsplats för rörelsehindrade:
Det finns två platser på pendlarparkeringen väster om järnvägen precis vid uppgång till spår 2.
 

Närhet till busshållplats
Busshållplats ”Diö station” ligger precis utmed järnvägen vid uppgång till spår 2 på västra sidan om järnvägen. Det finns i nuläge ingen skylt om ersättningstrafik. Skyltar om ersättningsbussar ska komma upp till avstängningarna av Krösatågen i april.

Infotavla finns vid:

  1. södra delen av gamla magasinet vid anslutningen upp till spår 2 på västra sidan av järnvägen.
  2. den asfalterade rullstolsvägen upp till spårområden vid spår 2 västra sidan.
  3. vid den asfalterade rullstolsvägen upp till spår 1 på östra sidan av järnvägen.


Hörslinga: nej.

Sinusplattor och blindskriftstavla
Taktila stråk finns från de asfalterade ramperna upp på plattformarna och längs plattformarna på både spår 1 och spår 2. Blindskriftstavla finns ej.

Realtidsskyltar: En på varje plattform med info om när tåg går och eventuell försening.

Toaletter: nej.

Hiss: nej.

Ramp
Asfalterade ramper/vägar finns upp till både spår 1 och spår 2. 

Mötesplats färdtjänst: nej.

Stationsvärd: nej.

Café eller butik: nej.