Älmhult station

Öppettider stationsbyggnad

  • Måndag-fredag: 06.00-22.00
  • Lördag-söndag: 08.00-22.00

Biljettautomat 
Två biljettautomer finns. En placerad i stationsbyggnaden och en på gångbron.

Stationen trafikeras av följande tågbolag
Öresundståg, Krösatåg och SJ.

Parkeringsplats för rörelsehindrade
finns på båda sidor om spåren och även framför stationsbyggnaden.

Närhet till busshållplats 
Busshållplats finns placerad öster om järnvägsspåren, söder om stationsbyggnaden.

Infotavla
Informationstavla för tågavgångar finns i stationsbyggnaden, på perrongen vid spår 1,2 och 3.
Spår 3 finns även med talsyntes.

Informationstavlor för bussar finns vid bussterminalen. Länstrafiken Kronobergs informationstavlor finns på perrongerna vid spår 1, 2 och 3. 

Tillgänglig entré
Det finns dörrar med automatisk öppning. Ramp in till stationsbyggnad.

Hörslinga Finns ingen hörslinga.

Sinusplattor och blindskriftstavla Sinusplattor finns för tillgänglighet till perrongerna, gångbron, biljettautomater och till hissarna. Finns inte till och i stationsbyggnaden.
Blindskriftstavlor se Infotavla.

Realtidsskyltar Realtidsskyltar för bussar finns inte.

Toaletter Stationen har två toaletter, varav en handikappanpassad, som är avgiftsbelagda.

Hiss Hiss finns mellan perrongerna.

  • Dörrbredd: 0,9 m
  • Djup: 1,35 m
  • Maxvikt 630 kg, 8 personer

Ramp:
Ramp finns inte.

Mötesplats färdtjänst
Vid stationsbyggnaden (se karta).

Stationsvärd
Finns ingen stationsvärd.

Café eller butik
Det finns en pizzeria.

Återförsäljare:
Sydresor AB
Älmhult station
0476-714 15
Måndag-fredag: 08.45-17.15
Dag före helgdag 08.45-15.00