Resekortet skola

Resekortet skola kan inte köpas av privatpersoner utan beställs av elevens skola eller av hemkommunen. Korten administreras inte av länstrafikens Kundcenter utan sköts av länstrafikens kansli.

 

Resekortet skola gäller för ett läsår och kortets giltighet anges på kortets baksida och/eller på inspektionskvittot. Kortet gäller även under höst-, sport-, påsklov och enstaka lovdagar. Kortet gäller inte under jullov, sommarlov eller under helgdagar som infaller måndag-fredag. Resekortet skola gäller inte i nattrafik, lördagar eller söndagar. Kortet är personligt och får inte användas av annan resenär än den som kortet är utställt till.

 

Hur får jag ett nytt kort?
Meddela föraren som då slår ut en felanmälan för kortet. Denna biljett lämnar du på din skola och där får du sedan ett nytt kort. Din skola hjälper dig även om du har tappat ditt kort eller fått det stulet. Beroende på vilken klass du går kan du bli tvungen att betala en avgift för att få ett nytt.

 

Övergång 

Elev med Resekortet skola har rätt till övergång enligt följande: 
  • Resekortet skola tätort: 60 minuter 
  • Resekortet skola kommun: 90 minuter 
  • Resekortet skola län: 120 minuter 

Övergångstiden beräknas från när kortet används på den första bussen tills kortet återigen används på nästa buss. 


Resekortet förskola

Resekortet förskola är för alla förskolor och dagmammor. För att förenkla ert resande erbjuder länstrafiken ett så kallat Resekortet förskola. Kortet fungerar som en reskassa och ni slipper kontanthanteringen ombord på bussen. Vuxna betalar och barnen reser gratis med er. Läs mer om förskolekortet här »


Resekortet grupp

För elever i grundskolan erbjuder vi en Resekortet grupp. Ett resekort skickas ut till skolan som ni använder vid bussresan. Resorna registreras på kortet och en faktura skickas efter respektive termins slut för de antal resor som är gjorda.  Läs mer om Resekortet grupp här »
 
För mer information om resekorten ovan kontakta länstrafikens kansli på telefon 0470-58 32 80.