Återkommande resor

Återkommande resor kan bokas om du har rätt till färdtjänst. 
Beställ din resa på telefon: 0775-77 77 00.

Vad man ska tänka på vid återkommande resor är:

  • Resorna måste gälla i minst 3 månader och minst 1 resa/vecka.
  • Fast schema som är likvärdigt vecka för vecka. Avvikande schema för udda och jämna veckor går också bra.
  • Resorna gäller till arbete, aktiviteter, dagverksamhet och behandlingsresor.
  • Handläggningstiden är 14 dagar.
  • Tiderna kan komma att ändras enligt gällande regelverk.