Återbetalning

Det är du själv som ansvarar för förlorat eller förstört färdbevis. Om du tappar bort ditt resekort men har det registrerat på Mina sidor kan du enkelt spärra kortet via ditt konto. Då kommer länstrafikens kansli att skicka ut ett nytt resekort med samma värde som ursprungskortet hade vid spärrning. 
 
Kontantbiljett och Resekort reskassa återlöses inte. 

Resekort med reskassa eller period som skadats på grund av tekniskt fel från Länstrafiken Kronobergs sida återladdas utan kostnad mot uppvisande av kort och kvitto. 
 
Utfärdat resekort med period återlöses före giltighetsperiodens start på länstrafikens Kundcenter.
En expeditionsavgift på 50 kronor tas ut. 

 
Resekort med påbörjad giltighetsperiod återlöses enligt följande:
 
Dagar från 
påbörjad användning
Återbetalning i %
av kortets värde
1 dag 80 %
2 dagar 60 %
3 dagar 50 %
4 dagar 40 %
5 dagar 30 %
6 dagar 20 %
7 dagar 10 %
 
Om du vill få ett Resekort period återbetalat, tänkt på att ha med dig dina bankuppgifter när du kommer till länstrafikens Kundcenter. Pengarna kommer nämligen att betalas tillbaka till ditt bankkonto. 
 
Uppgradering till period med fler antal zoner, efter det att du har påbörjat en period, kan du göra utan expeditionsavgift. Kortets giltighetstid kommer inte att ändras.

 

Återbetalning av periodkort vid ändrad linje eller tidtabell

Om vi gör stora ändringar på din linje eller i tidtabellen som väsentligt påverkar ditt dagliga resande så har du rätt till återbetalning av ditt periodkort.

Du får tillbaka det belopp som motsvarar priset för de dagar som är kvar.