Lammhult station

Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Lammhult station.
 

Stationsbyggnad: Nej

Biljettautomat: Biljettautomat, 2 st, finns placerade i väderskydden.

Stationen trafikeras av följande tågbolag: Krösatågen och SJ

Parkeringsplats för rörelsehindrade: Ja, två stycken.

Närhet till busshållplats: Busshållplats finns 50 meter från perrongen.

Infotavla: Finns på perrongen i väderskydden

Hörslinga: Högtalarutrop på plattform.

Sinusplattor och blindskriftstavla: Ja

Realtidsskyltar för tåg finns i anslutning till spåren. 

Toaletter: Nej

Hiss: Nej.

Ramp: Ja

Mötesplats färdtjänst: Nej.

Stationsvärd: Nej.

Café eller butik: Nej