Rutiner för olika transportmedel

Du får ersättning för biljettkostnaden om du åker med buss eller tåg (ej första klass) OBS: Vid hemresa ska vårdgivarkvittot alltid vara stämplat och ikryssat för det färdmedel som gäller. 

 

Buss 

Visa upp din kallelse för chauffören på inresan så åker du gratis. Har du ingen kallelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in biljett och vårdgivarkvitto till Serviceresor. Om du löser kontantbiljett ersätts inte länstrafikens kontanttillägg på 20 kr (gäller fr. 121209).

 

Tåg 

Om du åker tåg måste du alltid köpa en biljett. Skicka sedan din biljett och dina vårdgivarkvitton till Serviceresor. 

 

Servicebil eller liggande transport 

Serviceresor avgör om servicebil behövs av trafiktekniska skäl och vårdgivaren beslutar om servicebil behövs av medicinska skäl. Vid kontroller måste du kunna visa att vårdgivaren har godkänt resa med servicebil, annars får du betala hela kostnaden för din serviceresa. Du beställer servicebil och liggande transport senast kl. 15.00 vardag före resdag. Resorna samordnas och därför anpassas din avresetid och restid till andra resenärer.