Växjö kommun – resa med buss

 

Du som är folkbokförd i Växjö kommun och är beviljad färdtjänst har möjlighet att resa till halva priset med Länstrafiken Kronobergs bussar inom Växjö kommun. Du ska kunna visa upp ditt färdtjänstkort vid dessa resor. Ledsagare som medföljer reser kostnadsfritt.

Biljetten kan lösas som enkelbiljett eller med Resekortet Färdtjänstberättigad.

Resekortet Färdtjänstberättigad laddar du med pengar och kan sedan betala med det direkt i bussen. Kortet får du genom att be handläggare för färdtjänst om en blankett som sedan fylls i och skickas till Länstrafiken.

Varje kort har ett kortnummer som står på kortets baksida och på kvittot. Spara detta nummer för att kunna spärra kortet om du skulle förlägga det. För att spärra kortet ringer du till Länstrafiken,
0470-58 32 80.