Egenavgift

Du får själv betala en egenavgift - din del av resekostnaden. Egenavgiften ligger alltid till grund för att uppnå högkostnadsskydd oavsett hur lång körsträckan är med egen bil. Ersättningen för resor under 54,5 km utgår ej förrän högkostnadsskyddet uppnåtts.
 
Transportmedel Egenavgift
Buss eller tåg inom länet  0 kr
Buss eller tåg utanför länet  20 kr enkel resa
Privatbil 100 kr enkel resa
Servicebil, sittande 100 kr enkel resa
Servicebil, liggande 100 kr enkel resa
Linnéan 0 kr
Flyg 200 kr enkel resa
Anslutningsresa till buss, tåg eller Linnéan  0 kr
Ambulanstransport (vissa planerade transporter)  200 kr
 
Högkostnadsskydd 
 
Du får fria sjukresor när dina egna kostnader – den del du själv betalar – överstiger 1 800 kr inom en tolvmånadersperiod. Frikortet gäller under den tid som återstår av tolvmånadersperioden, när du har uppnått 1 800 kr. 
 
Utbetalning 
 
Du skickar vårdgivarkvitto och buss- eller tågbiljett (vid resa med privatbil sänder du endast in vårdgivarkvittot) till Serviceresor. 
 
Vi ersätter inte sjukresa som skett för mer än ett år sedan. 
 
Observera att permissionsresa och överflyttningsresa inte är sjukresa, utan ersätts på annat sätt.