Bra att veta A till Ö 

 

Barnvagn 

Du får ta med barnvagn utan avgift om det finns plats. 
Föraren bestämmer om det finns plats. 
 

Cykel 

 
Priset för cykeln är detsamma som för Barn/Ungdom.
Köper du biljett i automat välj cykelbiljett.
Biljetten Duo/Familj kan inte användas för att betala för cykel. 

Hopfällbar cykel, små barncyklar utan kedja
och microbike får du ha som handbagage.

Buss:
Om det finns plats får du ta med dig en vanlig
tvåhjulig cykel eller en elcykel på Regionbussarna. 
På linje 240 som Blekingetrafiken kör får du inte ta med cykel.

Segway räknas inte som cykel och får inte tas med på bussen.

 

Du får inta ta med cykel i Växjö stadstrafik.
Du får inte ta med cykel på regionbussen på natten.
Du får inte ta med cykel på ersättningsbussar.
Du får inta ta med cykel när trafiken körs av taxi.

 

Tåg:
Om det finns plats får du ta med dig en vanlig
tvåhjulig cykel, en elcykel eller Segway på tåget.
Om det finns plats så får du ta med dig en
tandemcykel på tåget. Då behöver du köpa två cykelbiljetter. 
På Krösatåget får du inte ta med tandemcykel.

 

Mellan stationerna Malmö Hyllie och
Tårnby i Danmark får du
ta med en varucykel, en trehjulig vuxencykel
eller en cykelkärra om det finns plats.
Du måste köpa en cykelbiljett.
 

E-cigarett 

E-cigaretter får inte användas ombord på våra fordon. 
 

Enkelbiljettens giltighet 

En enkelbiljett gäller för resa i en eller flera zoner.
I biljettpriset ingår vidare resa 
så länge biljetten gäller 
med buss eller tåg 
inom de zoner som du betalt för. 
 

Färdbevis 

Färdbevis är ett ord för biljett. 
Du ansvarar själv 
för att se till att du har rätt färdbevis 
och giltigt färdbevis 
när du reser med bussen eller tåget. 
 
Inspektionskvitto visar vad som finns på ditt Resekort. 
Inspektionskvitto för Resekort period tåg behövs inte.
Om du reser mellan SJ Regionaltåg mellan
Alvesta och Lessebo måste du ha ett inspektionskvitto.
Du kan få ett inspektionskvitto hos något
av våra försäljningsställen, på Kundcenter i Växjö resecentrum,
i biljettautomaterna eller på bussen.
 

Mat och dryck ombord 

Du får ta med dig mat och dryck. 
Du får äta och dricka på buss och tåg 
men bara om du inte stör de andra 
eller skadar våra bussar och tåg. 
Du får inte dricka alkohol 
på bussar, i tåg, i vänthallar eller vid väderskydd. 
 

Handbagage 

Du får ta med handbagage som inte
är i vägen för andra passagerare. 
Föraren bestämmer hur stort handbagaget får vara. 
 

Hittegods 

Har du till exempel tappat bort ditt paraply 
eller dina handskar på bussen 
kan du kontakta vårt Kundcenter 
på telefonnummer 0771-76 70 76.
 
Hittegods på Öresundstågen finns 
på Hittegods Sverige (HGS). 
Telefonnummer 0722-032023. 
Om du glömt något på tåget 
kan du kontakta HGS alla vardagar 
mellan klockan 9.00 och 18.00. 
 

Husdjur 

Hundar och andra sällskapsdjur 
får gratis följa med på resan 
men inte störa andra passagerare. 
Föraren bestämmer om det. 
Husdjur som reser med i bussen 
ska vara kopplade eller i bur. 
 

Interrail 

Interrailkort gäller ombord på Öresundståg 
och Krösatågen men inte i annan trafik i Kronobergs län. 
 

Kontanttillägg 

Om du vill betala med kontanter på
bussen så får du betala 20 kronor extra.
 

Mediaspelare 

Mediaspelare, datorer 
och annan teknik 
får användas om den inte stör 
förare, ombordpersonal 
eller andra som sitter på bussen eller tåget. 
 

Rökning 

Det är förbjudet att röka på bussen, 
i tåget, i vänthallar eller vid väderskydd. 
 

Sjukresa med busstrafiken 

Du reser alltid gratis med länstrafikens bussar 
i samband med besök hos vårdgivare. 
När du stiger på bussen ska du visa föraren din kallelse
från Landstinget Kronobergs. 
Vid inresan visar du din kallelse 
och vid hemresan visar du ditt vårdgivarkvitto. 
 
Om du vill kan du köpa kontantbiljett på bussen 
och få resekostnaden tillbaka 
när du betalar vårdavgiften. 
Om du vill betala med kontanter på
bussen så får du betala 20 kronor extra.
Den summan får du inte tillbaka
 
Om du saknar kallelse eller vårdkvitto 
får du betala för vanligt biljett på bussen. 
Du kan i efterhand få ersättning för resekostnaden 
men bara för kontantbiljett. 
 

Skolkort 

Skolkort gäller för ett läsår, 
men det finns också skolkort för kortare tid, 
till exempel praktikperioder och sommarskola. 
Exakt datum står på kortets kvitto. 
 
Skolkortet för helt läsår 
gäller även under höstlov, 
sportlov, påsklov 
och enstaka lovdagar. 
Kortet gäller inte under jullovet 
eller under helgdagar på måndag till fredag. 
Skolkortet gäller inte i nattrafik. 
 
Vid felanmälan av skolkort 
ska föraren slå ut en tariffbiljett ”felanmälan skolkort”. 
Denna biljett lämnar du på din skola 
och där får du ett nytt kort. 
Din skola hjälper dig också 
om du har tappat ditt skolkort 
eller om det blivit stulet. 
 
Skolkortet är personligt 
och får inte användas av någon annan. 
 

Säkerhetsbälte 

I de fordon där säkerhetsbälte finns ska du använda det. 
 

Tillgänglighet buss 

Resenär med funktionshinder 
kan få hjälp vid på- och avstigning av föraren. 
 
Du får gratis ta med rullstol, 
rullator eller annat förflyttningshjälpmedel 
som du använder, 
men bara om hjälpmedlet 
är max 70 centimeter brett och 120 centimeter långt 
och du och hjälpmedlet tillsammans 
väger max 300 kilo. 
Elrullstol med styre får inte åka med buss. 
 
Under resan får du sitta i din rullstol. 
Rullstolen ska stå på en särskild plats 
och vara låst med broms. 
På buss med särskilt ryggstöd 
ska rullstolen vara vänd med ryggen 
mot det håll bussen kör. 
När det finns fastsättningsanordning för rullstol, 
rullator eller andra tekniska hjälpmedel 
ska man använda dessa. 
 

Tillgänglighet tåg 

Resenär med funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet 
kan efter överenskommelse med Länstrafiken 
få viss assistans av Trafiktjänsteman 
i samband med biljettbokning, 
betalning av resa på fordon, 
på- och avstigning samt vid byte av tåg. 
Tala med Kundtjänst på telefonnummer 0771-767076. 
 
Du får gratis ta med rullstol, 
rullator eller liknande förflyttningshjälpmedel som du använder, 
men bara om hjälpmedlet 
är max 70 centimeter brett och 120 centimeter långt 
och du och hjälpmedlet tillsammans 
väger max 300 kilo. 
Elrullstol med styre får tas med på tåg. 
 
När fastsättningsanordning för rullstol 
eller annat tekniskt hjälpmedel finns, 
ska du använda det. 
 

Tilläggsavgift 

Om du saknar biljett, 
eller har ogiltig biljett, 
får du betala priset på resan 
plus en extra avgift på 1000 kronor vid kontroll. 
 

Tysta kupéer 

Tysta kupéer finns på tågen. 
I den tysta kupén gäller dessa regler: 
●mobil ska vara avstängd eller i ljudlöst läge 
●ha inte samtal i tyst kupé 
●musikspelare, 
dator och andra mediaspelare 
ska användas med hörlurar 
så att ljud inte läcker till omgivningen. 
 
Väljer du att resa med barn i tyst kupé, 
är det ditt ansvar att barnen är tysta. 
 

Valörer 

Vid försäljning av kontantbiljett 
ska föraren inte behöva ta emot 
sedlar med högre värde än 100 kr. 
Om resenären köper Resekortet period 
eller reskassa ska föraren kunna ta emot 
sedlar med valör upp till 1000 kronor 
om han har växel. 
 

Åldersgräns 

 

Kronoberg 

I Kronobergs län reser du som skolungdom 
till den dagen du fyller 20 år. 
Du ska kunna visa upp legitimation, 
annars får du betala för en vanlig vuxenbiljett. 
 

Danmark 

För resor över Öresundsbron till Köpenhamn och Kastrup 
gäller en annan åldersgräns än i Sverige.
I Danmark räknas du som vuxen 
den dagen du fyllt 16 år. 
Därför ska du ha en vuxenbiljett mellan Malmö och Köpenhamn.
 

Övergång 

Ibland kan du behöva byta till en annan buss 
när du ska resa någonstans. 
Du kan byta mellan regiontrafiken och stadstrafiken. 
Fri övergång betyder 
att biljettpriset på den andra resan blir mindre. 
Du får göra en övergång mellan region- och stadstrafik 
inom den tid som står på biljetten 
eller till när den första nya bussen kommer. 
 
Det kostar inget att göra en övergång 
från regiontrafik till stadstrafik. 
Vid övergång från stadstrafik till regiontrafik 
blir biljettpriset mindre 
för nästa sträcka med enkel biljett i tätortszonen.
Har du 1-zonskort får du inte avdrag 
vid övergång till regiontrafik 
då du ska åka utanför tätortszonen. 
 
Övergångstiden räknas från 
när kontantbiljetten ställs ut, 
eller Resekortet sätts mot kortläsaren på första bussen.
Övergångstiden för resa inom 1 zon är 120 minuter, 
2 zoner är 130 minuter, 
3 zoner är 140 minuter och så vidare. 
 
Resan tillbaka ger dig en zons avdrag för byteszonen 
inom den övergångstid står på biljetten.