Vislanda

Här finns en överskådlig tillgänglighetskarta över Vislanda station.

Öppettider stationsbyggnad: det finns ingen stationsbyggnad.

Biljettautomat: Det finns två biljettmaskiner, en på varje plattform i väderskyddet.

Trafikeras av följande tågbolag: Krösatågen.

Parkeringsplats för rörelsehindrade: 

1En plats vid ingång till hiss/trappa till spårbron på östra sidan av stationen (markerad som 2-timmarsparkering)

2 En plats finns på långtidsparkering på Stålgatan ca 150 m från spårområdet på östra sidan.

Närhet till busshållplats: 

Busshållplats ”Vislanda centrum” ligger på västra sidan om järnvägen och resenären tar sig dit via gångtunnel eller asfalterad gångväg i biltunnel under järnvägen. Ersättningstrafik från samma hållplats.

I nuläge ingen skyltning till ersättningstrafik.

Infotavla finns: 

1. Vid ingång/trappa till spårbron på östra sidan om järnvägen.                                                   
2. Infotavlor finns även på spår 1 och spår 2 ute vid plattformarna.

Tillgänglig entré: nej.

Hörslinga: nej.

Sinusplattor och blindskriftstavla: Taktila stråk till/från hiss och tunnel på östra sidan, mellan tunnel och busshållplats västra sidan och ute på plattformarna spår 1 och spår 2.
Blindskriftsinformation finns vid hissarna.

Realtidsskyltar
Finns vid spår 1 och 2 med information om tågtider och eventuella förseningar.

Toaletter: nej.

Hiss
Hiss finns från östra sidan upp på spårbron och från spårbron ner till spår 2.

  • Dörrbredd: 0,9 m
  • Djup: 1,35 m
  • Maxvikt 630 kg, 8 personer
     

Ramp: asfalterad ramp upp till spår 1.

Mötesplats färdtjänst: nej.

Stationsvärd: nej.

Café eller butik: ICA-butik finns på västra sidan, cirka 300-400 m promenad längs Storgatan.