Riksfärdtjänst

Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader, kan ansöka om riksfärdtjänst för fritidsresor, t.ex. resor till släkt och vänner. 
 
Resorna ska ske inom Sverige och vara längre än de resor man får göra i färdtjänsten. Varje ansökan bedöms individuellt med hänsyn till funktionsnedsättning och resans ändamål, enligt Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735).
 
För att läsa mer om riksfärdtjänst och hur du ansöker, klicka här »