Resekort - period och reskassa 


Resekortet har ett inbyggt chip som kortläsaren på
bussen eller biljettautomaten kan läsa av. 
 
Resekortet kan innehålla en perioddel, en reskassedel eller bådadera, 
och gör din resa enklare och bekvämare oavsett om du reser med våra bussar eller tåg. 
 

Resekortet period 

Du kan ladda Resekortet med en period som gäller för 30 dagars
fria resor för en bestämd sträcka.
När du får ett nytt kort, eller laddat ditt gamla med en ny period, 
aktiveras den automatiskt när du gör din första resa efter köpet. 
Det betyder att du kan vänta med att börja använda perioden. 
 

Resekort reskassa 

Reskassan laddar du med ett valfritt belopp från 100 kronor. 
När du sedan väljer att betala din resa med reskassan 
får du 20 % rabatt mot ordinarie pris inom Kronobergs län.
Varje län bestämmer sin rabattsats.
Därför kan den totala rabatten för en länsgränsöverskridande
resa skilja sig åt.
Med reskassan kan du också betala resan för fler personer än dig själv. 
Kortläsaren på bussen talar om hur mycket pengar du har kvar på ditt Resekort.