Om oss 

 

Länstrafiken Kronoberg ingår i Region Kronoberg.

Organisation 

Länstrafiken Kronoberg leds av en trafiknämnd.
Ordförande är Peter Freij. Länstrafiken
leds av trafikdirektör Thomas Nilsson
 
Länstrafiken Kronobergs arbete 
är uppdelat i sex avdelningar: 
 
 • Marknad- och försäljning
  - Kundcenter
 • Tåg
 • Trafik
  - Trafikledningen
 • Serviceresor
 • Handläggare, färdtjänst/riksfärdtjänst
 • Ekonomistöd
 
Vår verksamhet 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar 
för den lokala och regionala 
kollektivtrafiken i Kronobergs län 
som bland annat är: 
 
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala
ollektivtrafiken i Kronobergs län som bland annat är:
 
 • Busstrafik i hela länet 
 • Skolskjuts för sju kommuner 
 • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 • Sjukresor i Kronobergs län 
 •  Kompletteringstrafik 
 • Tågtrafik inom Öresundstågssystemet, Pågatågen och Krösatågen
 
Länstrafiken gör ungefär 10 miljoner resor om året.
Busstrafiken är den största delen av vår verksamhet,
både regiontrafik och stadstrafik.
 
Ungefär hälften av Länstrafikens pengar kommer från biljetter
som vi säljer. Resten av pengarna kommer från skatter.
 
Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan vi köper
tjänsten från företag.
Sammanlagt kör 34 olika företag för Länstrafiken Kronoberg.
De två största företagen är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.
 
●Busstrafik i hela länet 
●Skolskjuts för sju kommuner 
●Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
●Sjukresor i Kronobergs län 
●Kompletteringstrafik 
●Tågtrafik inom Öresundstågssystemet och Krösatågen