Ansökan om förseningsersättning

Vår ambition är att du som reser med oss ska vara nöjd och känna att du kan lita på färdtjänsten och sjukresorna. Du som beställer din resa genom oss får därför en förseningsersättning på din resa. Förseningsersättning gäller inom ditt färdtjänst- eller sjukreseområde.
 
Serviceresors förseningsersättning innebär
  • Du aldrig ska vara mer än 20 minuter försenad till ankomstplatsen.
  • Du får den information du behöver för resan.
  • Du kompenseras om vi inte håller vad vi lovar.
Din förseningsersättning innebär att om vi inte lyckas hålla vad vi lovar i punkterna
ovan, efter att ärendet är behandlat och godkänt, bjuder vi på egenavgiften för den aktuella resan eller din nästa färdtjänst/sjukresa. 
 
Förutsättningen för att förseningsersättning ska gälla är att Serviceresor avgör hämttiden.
 
Serviceresors förseningsersättning 
Serviceresors förseningsersättning gäller först då du väntat 1 timme och 20 minuter på din hemresa från vården. 
Vid frikort gäller inte förseningsersättning.
 
Om förseningen förorsakats av händelser som ligger utanför Serviceresors kontroll (force majure). Med force majure avses olyckor, extrema väderförhållande (klass 2 eller 3 varningar från SMHI), naturkatastrofer, strejk eller andra samhällshändelser som ligger utanför Serviceresors kontroll. Garantin gäller inte heller vid planerade förändringar som vi informerat om i så god tid och i sådan omfattning som förändringen anses kräva.
 
Önskar du ersättning?
När du begär ersättning görs en bedömning utifrån störningen i trafiken, eventuella brister i information och din berättelse. Reklamationen hanteras individuellt vid varje tillfälle och kan inte läggas ihop för flera resenärer. Varje ansökan om förseningsersättning utreds och prövas innan ersättning beviljas.
 

Ansökan om förseningsersättning

Ansökan om ersättning gör du på särskild blankett. Här finns blanketten för egen utskrift. Blanketten finns också ombord på våra fordon. Du kan även beställa blanketten hos Serviceresor. Posta blanketten senast 30 dagar efter inträffad händelse till:
 
Länstrafiken Kronoberg
20377 438
358 01 Växjö
   
Du kan också lämna blanketten till Länstrafikens Kundcenter på Växjö resecentrum.