Framtidens resesystem

Vi jobbar nu med att utveckla framtidens resesystem då vårt nuvarande biljettsystem behöver ersättas. Ambitionen med vårt utvecklingsarbete är att i framtiden erbjuda resesystem där det är enkelt att köpa biljett och ta del av reseinformation. Allt för att göra kollektivtrafiken så attraktiv som möjligt.

Arbetet med framtidens resesystem bedrivs tillsammans med Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik och Hallandstrafiken.

Det nya biljettsystemet är en viktig pusselbit för att göra resandet med kollektivtrafiken bättre och ännu mer attraktiv.

Läs mer under rubrikerna nedan.

Ny reseapp

En ny reseapp kommer att lanseras. Den nya appen kommer innehålla fler funktioner som hjälper kunden på resan. Det kommer också vara möjligt att ha sin 30-dagars period direkt i appen vilket kommer underlätta för de som vill slippa använda ett resekort. Det kommer alltid att finnas alternativa betalmöjligheter för den som inte har en smart telefon. När reseappen finns tillgänglig kommer resenären få 10 % rabatt på enkelbiljetter i reseappen. Läs pressmeddelande »  

Resekortet

Vi kommer att byta ut dagens resekort mot ett mer modernt kort för att de ska fungera ihop med den nya tekniken. På Resekortet kommer kunden att kunna ha 30-dagars period samt kunna ladda pengar på kortet.

Rabatten för reskassan kommer att ändras till 10 % från dagens 20 %. När den nya reseappen finns tillgänglig kommer resenären få 10 % rabatt på biljettköpet i reseappen.

Nya biljettautomater

Det kommer att bli nya biljettautomater för att passa till det nya resesystemet. Länstrafiken Kronoberg har tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken och Kalmar Länstrafik upphandlat nya biljettautomater. Jönköping deltar som option. Biljettautomaterna kommer att börja installeras i slutet av 2019. Läs pressmeddelande »  

Ny webbshop

För att förbättra köp via hemsidan kommer vi bygga en ny webbshop för att möta framtidens krav och förbättra tekniken. Bland annat kommer ditt köp att slå igenom direkt, det vill säga: Köp i webbshopen och res med ditt Resekort precis efter. Lansering är inte tidsbestämt än. 

Vad tycker du?

Vi vill gärna ha dina idéer och tanker om framtidens resesystem. Skicka in förslag och synpunkter här nedan:

Mitt förslag är:

Namn: 

Din e-postadress: