Ledsagning

När du reser med Länstrafiken Kronobergs tågtrafik kan du få kostnadsfri ledsagning. Ledsagningen kan beställas av alla resenärer som behöver lite extra service vid en resa med kollektivtrafiken.
 
När du ska beställa ledsagning ringer du till Länstrafiken Kronobergs Kundcenter på telefon0771-76 70 76 . Ledsagning måste beställas senast 24 h innan din resa. Personalen hjälper dig att boka din ledsagning och du kan få ledsagning för alla avgånger som finns i Länstrafiken Kronobergs tidtabell för Krösatågen och Öresundstågen inom länet. Vi hjälper även till med att boka ledsagning för Skåne, Blekinge, Halland och Kalmar län. 

Utöver det hjälpmedel som du behöver, får du medföra max två kolli som sammanlagt väger 20 kilo.

För ledsagning i Jönköpings län
För ledsagning i Jönköpings län kontakta JLT på telefon: 0771- 444 333. Tänk på att du måste beställa din ledsagning senast 24 timmar innan planerad avresa. 
 
Läs mer om ledsagning för de andra trafikbolagen här: 

För mer information
Besök stationsledsagning.se för att beställa ledsagning och hitta mötesplatser osv. 
Du kan också kontaka Riksfärdtjänst vid fler frågor.