Resekortet Reskassa

Ladda Reskassan med en valfri summa pengar, minst 100 kronor. Sedan kan du använda kortet till betalning av buss- och tågbiljetter.

Med reskassan får du får 20 procent rabatt på biljettpriset i Kronobergs län.