Kartor

Här kan du se zon- och linjekartor för Länstrafiken Kronoberg. Dessutom finns tillgänglighetskartor över våra samtliga tågstationer.

Busstrafik

Växjö stadstrafik

  • Linjekarta med hållplatser, till och med 19 augusti 2018, klicka här »
  • Linjekarta med hållplatser, från 20 augusti 2018, klicka här »
  • Karta med linjesträckning, till och med 19 augusti 2018 klicka här »
  • Karta med linjesträckning, från 20 augusti 2018 klicka här »
  • Busslinjernas avgångsplatser vid Stortorget, till och med 19 augusti, klicka här »
  • Busslinjernas avgångsplatser vid Stortorget, från 20 augusti 2018, klicka här »

 

Regiontrafik

  • Zon- och linjekarta för Regiontrafiken, klicka här »
  • Linjekarta Regiontrafiken i Växjö stad, klicka här » 
  • Bussarnas avgångsplatser vid Växjö Resecentrum till och med 19 augusti 2018 klicka här »
  • Bussarnas avgångsplatser vid Växjö Resecentrum fr 20 augusti 2018 klicka här »

 

 

Älmhult stadstrafik

Tågtrafik


Tillgänglighetskarta över tågstationerna

Nedan finner ni klickbara länkar till kartor för tillgänglihet i form av avgång och service vad gäller våra respektive tågstationer i länet.

Alvesta
Diö
Gemla
Hovmantorp
Lammhult
Lessebo
Markaryd
Moheda
Vislanda

Växjö tillochmed 19 juni 2018
Växjö från 20 augusti 2018

Älmhult

 

Tillgänglighetskarta över bussterminaler

Här får du via kartor mer information vad gäller tillgänglighet och service vid några av våra större bussterminaler.

Alstermo
Eke
Lenhovda
Ljungby
Nottebäck
Ryd
Tingsryd
Åseda