Resekortet årskort 

Att resa kollektivt sparar både plånbok och miljö. Vårt årskort för buss och tåg kan köpas den 1:e varje månad. Årskort säljs via Länstrafikens Kundcenter i Växjö Resecentrum. Kostnaden för årskort är 12 månader till priset av 9,5 månader. 

 

Priser årskort 2018

Zoner buss tåg (+buss)
Tätortskort/1-zonskort 5 130 kr  
2-zonskort 6 080 kr 7 410 kr
3-zonskort 7 410 kr 9 120 kr
4-zonskort 8 455 kr 10 355 kr
5-zonskort 9 215 kr 11 115 kr
6-zonskort 9 975 kr 11 875 kr
7-zonskort 10 830 kr 12 730 kr
Länskort 11 780 kr 13 680 kr

Priser inklusive 6 % moms.

 


Återbetalning

Om man, på grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande inte kan utnyttja sitt årskort kan detta återlämnas och återbetalas enligt nedan.

Återlämnat efter tillbaka
1 månad 91 %
2 månader 83 %
3 månader 75 %
4 månader 66 %
5 månader 58 %
6 månader 50 %
7 månader 41 %
8 månader 33 %
9 månader 25 %

 

Återlämnar man årskort mellan månadsskiftena räknas tillgodohavandet från kommande månadsskifte. Efter tionde månaden medges ingen återbetalning.