Nattstopp

 
Nattstopp innebär att du som resenär har möjligheten att ensam stiga av mellan två ordinarie hållplatser på befintlig linjesträckning - för att känna större trygghet. 
 
  • Du ber om “nattstopp” hos föraren senast vid hållplatsen innan, men allra helst direkt vid påstigning. 
  • Avstigning sker endast vid de främre dörrarna i bussen och av en person. 
  • Nattstopp gäller mellan 21.00-04.00 i både stads- och regiontrafik. 
  • Föraren avgör och stannar endast utmed linjesträckningen, där det är trafiksäkert att stanna.