Vintertider för Växjö stadstrafik

Publicerad den 17-08-04

Måndagen den 21 augusti byter vi till vintertidtabell. Utökade tider och premiär för lördagsturer till flygplatsen. Se alla nyheter längre ner.

 

Vintertidtabell för tiden 21 augusti 2017 – 14 januari 2018

Måndagen den 21 augusti börjar vintertidtabellen för Växjö stadstrafik. Kortare tidsperiod gäller på grund av kommande arbete för nya stationsområdet. Hållplats ”Resecentrum” kommer under början av nästa år flyttas till hållplats ”Stortorget” för vissa linjer. I samband med detta kommer en ny tidtabell i mitten av januari.

 

Utökad trafik och premiär för lördagsturer till flygplatsen
Utökade kvällsturer vardagar till/från Småland Airport. Linje 4 nu till och från Småland Airport även på lördagar och fortsatt på söndagar.


Vikaholm får trafik var 20:e minut

Vikaholm får under vardagar trafik var 20:e minut då fler och fler reser med linje 9. Dessutom växer Vikaholm och vi räknar med att ännu fler kommer att börja resa med oss. Det blir också nya avgångstider för hållplats Biskopshagen - i riktning mot resecentrum.


Här finns tidtabellen

Hämta din nya minitidtabell inom kort på bussen eller hos vårt Kundcenter i Växjö Resecentrum. Du kan också använda vår reseapp Länstrafiken Kronoberg för tidtabeller. Via vår reseapp kan du dessutom säkert och enkelt köpa mobilbiljett, söka resa och se vart din buss befinner sig på karta.

 

Nyheter Växjö stadstrafik vinter 2017/2018

Nyheter jämfört med förra årets vintertidtabell ser ut enligt nedan.

 

Linje 4

  • Ny avgångstid kl. 05.42 från Lunnabyvägen, på vardagar.

Tidigare avgick bussen kl. 05.52.

  • Utökade kvällsturer till/från Småland Airport, på vardagar. Sista buss ankommer kl. 22.45 och sista buss avgår kl. 22.50.

Tidigare ankom sista buss kl. 21.45 och sista buss avgick kl. 21.50.

  • Bussen går nu varje vardag från Tärnvägen till Resecentrum kl. 23.00 och kl. 23.30.

Tidigare gick bussen enbart fredagar kl. 23.00 och kl. 23.30 från Tärnvägen till Resecentrum.

  • Bussar går till och från Småland Airport på lördagar.

Första ankomst kl. 08.45 och sista ankomst kl. 21.45.

Första avgång kl. 08.00 och sista avgång kl. 21.50.

Tidigare trafikerades inte Småland Airport på lördagar.

  • Bussar går till och från Småland Airport på söndagar.

Första ankomst kl. 11.05 och sista ankomst kl. 22.25.

Första avgång kl. 10.00 och sista avgång kl. 21.50.

Tidigare trafikerades inte Småland Airport på söndagar.


Linje 5

  • Ny avgångstid kl. 05.50 från Löparvägen, på vardagar.

Tidigare avgick bussen kl. 05.55.


Linje 9

  • 20-minuterstrafik hela dagen, på vardagar.

Tidigare var det 40-minuterstrafik, på vardagar.

  • Nya avgångstider för hållplats Biskopshagen (enbart i riktning mot resecentrum)

+2 minuter jämfört med tidigare.

 

På övriga linjer har inga ändringar gjorts.

x