Upphandlingen av nya biljettautomater är klar

Publicerad den 18-06-01

Länstrafiken Kronoberg har tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken och Kalmar Länstrafik upphandlat nya biljettautomater. Jönköping deltar som option. Biljettautomaterna kommer att börja installeras i slutet av 2019. Upphandlingen av biljettautomaterna är ett steg på vägen mot ett nytt biljett- och betalsystem i södra Sverige.

 

Efter fattande tilldelningsbeslut idag är det Sigma S.p.A. som tilldelats uppdraget att utveckla och leverera de fyra länens nya biljettautomater. Totalt kom det in sex anbud, varav Sigma S.p.A visade sig ha de mest fördelaktiga anbud utifrån grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitét.
 

- Ett modernt användargränssnitt och en större och tydligare skärm tror vi kommer bidra till en bättre upplevelse för våra kunder. Förutom våra tågstationer kommer det också finnas biljettautomater på några utvalda busshållplatser i länet säger Thomas Nilsson, trafikdirektör.
 

Målet med de nya biljettautomaterna är att biljettköpet ska upplevas som smidigt och enkelt. Kunden ska snabbt kunna genomföra sitt biljettköp och samtidigt få en bra överblick över vilka resmöjligheter som finns på den valda sträckan.


Mer information, kontakta:

Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

 

Gällande upphandlingsprocessen

Jan Lindström, upphandlare, 0470-58 62 48, jan.j.lindstrom@kronoberg.se


 

x