Upphandlingen av Krösatågstrafiken är klar

Publicerad den 17-12-08

Länstrafiken Kronoberg har tillsammans med Jönköpings Länstrafik Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Efter fattade tilldelningsbeslut idag är det Svenska Tågkompaniet AB som har tilldelats avtalet. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år.

Krösatågssystemet har idag två trafikavtal som i genomförd upphandling slagits samman till ett gemensamt avtal för att öka attraktiviteten för upphandlingen. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till 5,5 miljoner kilometer och drivs med både el- och dieselfordon. Regionaltågsystemet har cirka 3 miljoner resenärer årligen och kontraktsvärdet är ca 160 miljoner/år. 

- Fokus i kommande avtal kommer ligga på leveranskvaliteten för att utveckla trafiken så att fler och nöjdare kunder ska välja att resa med Krösatågen, säger Thomas Nilsson, Trafikdirektör på Kronobergs Länstrafik. För att nå målen kommer en del av ersättningen utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och punktligheten i leveransen/utförd trafik. 

- Vi har arbetat med upphandlingen i flera år och är nöjda med resultatet. Trots det ökade kvalitetsfokuset så ligger avtalspriset för det kommande trafikavtalet i linje med förväntningarna, säger Thomas Nilsson Trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg. 

Förfrågningsunderlaget skickades ut i slutet av mars 2017 och anbuden lämnades in i augusti. Anbuden som har inkommit är väl genomarbetade och håller en hög kvalitet. 
Under avtalstiden finns även möjlighet att utöka trafiken på sträckor där det finns en efterfrågan på ett miljövänligt resalternativ. De upphandlande länen ser fram emot att få arbeta med Svenska Tågkompaniet och kunna utveckla den gemensamma trafiken i och mellan länen. 


För mer information, kontakta:
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se 
Clas Carlsson, trafikupphandlingschef, 0707-58 30 42, clas.carlsson@kronoberg.se
Mats Gustavsson, VD Tågkompaniet 026-420 64 14


 

x