Upphandling

Publicerad den 15-12-08

Kvalificering om deltagande i Region Kronoberg/Länstrafiken Kronobergs upphandling av skolskjuts och serviceresor mm i Kronobergs län

Kvalificeringen i rubricerad upphandling har nu påbörjats. Annonsen finns publicerad i sin helhet i https://tendsign.com/doc.aspx?ID=91759

De krav som ställs på anbudsgivarna framgår av bilaga 1.

Vänligen notera att det är av stor vikt för anbudsgivarna att bifoga de dokument och uppgifter som efterfrågas i bilaga 1 för att kunna erhålla kvalificering och delta i upphandlingen.

Upphandlingens referensnummer är Trafikupphandling LTK 2018-01.

Föreligger några oklarheter eller frågor, kontakta Clas Carlsson

clas.carlsson@kronoberg.se eller på telefon 0707-65 80 41. 

 

Sista datum för att mota anbudsansökningar är 2016-01-25 kl 16.00. Anbudsansökningarna skall lämnas i ett förslutet kuvert märkt Trafikupphandling LTK 2018-01. Anbudsansökningar kan även lämnas via TendSign.


Kvalificering om deltagande i Region Kronoberg/Länstrafiken Kronobergs upphandling av skolskjuts och serviceresor mm i Kronobergs län>

 
x