Uppdaterad tidtabell för Växjö - Värnamo

Publicerad den 15-12-22

Krösatågslinjen från Växjö mot Jönköping över Värnamo är sedan tidtabellsskiftet delad mellan el-drivna tåg Växjö-Värnamo och dieseldrivna tåg Värnamo-Jönköping.  Det innebär byte till annat tåg i Värnamo för vidare resa till/från Jönköping. För resandet mellan Växjö och Jönköping hänvisas till förbindelser över Nässjö – vilket innebär något förbättrade restider.

 

Observera att tidtabellen för linje 87 Växjö-Alvesta-Värnamo är uppdaterad.

Till tidtabeller >

x