Trygga och nöjda resenärer i kollektivtrafiken

Publicerad den 18-03-06

8 av 10 tillfrågade kunder till Länstrafiken Kronoberg tycker att förare och ombordpersonal har ett trevligt bemötande och att de upplever att det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken.
 
82 % av Kronobergarna upplever att det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken och 80 % tycker att förare och ombord personal har ett trevligt bemötande, det visar den årliga kollektivtrafikbarometer som Svensk Kollektivtrafik nu presenterar. Resultatet för Kronoberg är bättre än rikssnittet, där siffrorna är 72 % respektive 79 %. 
 
- Vi vill att såväl resenärer som medarbetare ska trivas och känna sig trygga i Kronobergs kollektivtrafik. Under 2017 införde Länstrafiken därför en ny och uppdaterad förarutbildning: ”Tillsammans - resan mot fler och nöjdare kunder”, där ett stort fokus ligger på service och bemötande. Resultatet för kollektivtrafiken Kronobergs län inom just dessa områden visar tydligt att den nya utbildningen gett genomslag och det känns väldigt bra, säger Peter Freij (S), Trafiknämndens ordförande.
 
Den nationella branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik genomför löpande undersökningar hos kollektivtrafikresenärer i landet där man tittar på resvanor, uppfattning om service och kvalitet och andra frågor kring kollektivt resande. I Kollektivtrafikbarometern 2017 redovisas resultatet av undersökningar från totalt 67 500 personer i hela landet.
 
Alla kan bidra till trygghet och trivsel
Det finns mycket som var och en kan göra för att bidra till att tåg- och bussresan blir en trevligare upplevelse för såväl medresenärer som personal. Som exempel kan nämnas:
Användning av reflex till och från busshållplatsen
Använda bälte där detta finns
Hålla säten och golv fria från onödigt skräp och smuts
Ett ”hej” passar oftast oavsett vem man möter
 
84 % av kunderna är nöjda med sin senaste resa
I Kronobergs län är de allra flesta, 84 %, som nyttjat kollektivtrafiken nöjda med sin senaste resa. Detta är ett högre värde än genomsnittet i landet, där resultatet landade på 78 %, och dessutom en ökning med en procentenhet mot föregående år.
 
”Detta känns väldigt roligt eftersom resenären, genom att svara på denna fråga, relaterar till en faktiskt genomförd resa vilket visar på kvaliteten i den service som vi erbjuder länsinvånarna”, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.

För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

x