Trafikförsörjningsprogram - om framtidens kollektivtrafik i Kronoberg

Publicerad den 12-09-26

Allmänheten inbjuds till informationsmöte och frågestund om framtidens kollektivtrafik.
 
För att kollektivtrafiken ska kunna bidra till samhällsutvecklingen behöver den planeras på lång sikt. Enligt den nya kollektivtrafiklagen ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som bland annat har som uppgift att upprätta ett trafikförsörjningsprogram. I Kronobergs län är det Regionfullmäktige som fastställer programmet. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva de långsiktiga behoven av kollektivtrafik och hur den ska utvecklas och fungera på 15-20 års sikt. Programmet ska innehålla trafikutbud, beskrivning av bytespunkter, arbete med miljö, tillgänglighet och säkerhet samt ekonomi.
 
Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet har skett i samråd med länets kommuner och landstinget och ett första förslag har tagits fram. Nu inbjuds allmänheten till informationsmöte och frågestund om framtidens kollektivtrafik.
 
26/9 Värdshuset Flustret, Lessebo
2/10 Kommunhuset, lokal Möckeln, Älmhult
9/10 Videum Science Park, lokal Insikten, Växjö
11/10 Hotell Terazza, Ljungby
 
Tid för samtliga möten är kl. 18.30-20.00

OBS! Anmälan krävs, till kurs@rfss.se eller 0470-77 85 00 
Regionförbundet förbehåller sig rätten att ställa in om färre än fem personer anmäler sig.

Kontakt
Eva Palmér, Kollektivtrafikstrateg, 0470 - 724 748, eva.palmer@rfss.se 
Roland Gustbée, Ordförande Regionstyrelsen, 0470 - 778 561, roland.gustbee@rfss.se
x