Studieresa om elbussar

Publicerad den 18-04-17

Presidierna för Trafiknämnden i Region Kronoberg och Tekniska förvaltningen i Växjö kommun, reser tillsammans med berörda tjänstemän till Holland, Amsterdam för att studera elbussar. Där har alldeles nyligen företaget Connexxion (Transdev) startat en trafik runt Shiphol Airport med 100 elbussar, den största elbussflottan i Europa.

-Mycket händer nu med alternativa drivmedel och då främst kring elbussar. Vi vill därför vara väl insatta i dessa frågor inför kommande upphandling, säger Peter Freij, ordförande i Trafiknämnden.

Under studieresan blir det besök på bussdepån, provturer med elbussarna samt en träff med representanter för kollektivtrafiken i Schiphol, såväl politiker som tjänstemän.  

-Mycket händer nu och det går snabbt med alternativa drivmedel och då främst kring elbussar. Inför kommande upphandling är det viktigt att vi är väl insatta i frågorna och följer utvecklingen för att upphandlingen ska bli så bra som möjlig, säger Peter Freij, ordförande i Trafiknämnden. 

-Elbussar är nytt för oss inom kommunen, inte minst hur infrastrukturen avseende laddning skall planeras och genomföras. Med anledning av detta, är det viktigt att vi som politiker och berörda tjänstemän, är väl insatta i de frågeställningar som kan komma upp inför ett eventuellt införande, säger Sofia Stynsberg, ordförande i Tekniska nämnden.

Studieresan genomförs den 23-25 april 2018.


För mer information, kontakta:
Region Kronoberg:
Peter Freij, (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38.
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 070-872 75 48.

Växjö kommun:
Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden, 070-991 29 14. 
Maria Sundell Isling, förvaltningschef, tekniska förvaltningen, 070-983 44 23  

x