Serviceresor Kronoberg upphandlar ny teknik för snabbare bokningar

Publicerad den 14-08-21

 

För att möta kundernas behov satsar nu Serviceresor Kronoberg på att upphandla ett nytt IT-system med ny teknik så att telefonköerna ska bli kortare och varje bokning ska gå fortare. Det nya systemet ska även möjliggöra för kunder och personal på boenden och inom vården att göra bokningar via webben.

 

- Idag samordnas och planeras resorna manuellt, vilket är ett tidskrävande arbete. Det IT-system som vi använder är från slutet av 90-talet. Det går inte att utveckla och förnya enligt de krav som 2000-talet och framtiden kräver. Vi kommer nu upphandla ett nytt system för att kunna möta våra kunders behov och nyttja nästa generations teknik på bästa sätt, säger Linda Vingren, chef för Serviceresor Kronoberg.

 

Det nya systemet ska vara mer driftsäkert och ge ett bättre resursutnyttjande av fordonen, vilket i sin tur gör att Serviceresors personal kan samplanera resorna ännu bättre och miljövänligare än idag. Andra vinster med det nya IT-systemet hoppas man blir kortare telefonköer och nöjdare kunder samt ökad kvalitet för kunder, personal och ägare.


Trafiknämnden beslutade vid onsdagens sammanträde att förbereda för ett nytt IT- system och upparbeta ett upphandlingsunderlag, samt att avsätta 350 000 kr för att engagera en teknisk konsult som under hösten 2014 ger stöd i arbetet med ett upphandlingsunderlag.


För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 070 - 761 63 97, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 72 75 55, thomas.nilsson@rfss.se
Linda Vingren, chef för Serviceresor Kronoberg, 0470 - 72 75 99, linda.vingren@rfss.se

x