Serviceresor Kronoberg får toppbetyg i landet

Publicerad den 15-03-23


Serviceresor Kronoberg får toppbetyg i landet Serviceresor Kronoberg (sjukresor och färdtjänst i Kronobergs län) får toppbetyg i den årliga ANBARO rapporten, vilket är en nöjdhetsbarometer för anropsstyrd trafik i landet. Undersökningen sker på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och ger svar på kundens upplevelse av beställning samt bemötande och genomförd resa.
Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa.

Under 2014 genomfördes totalt 37 726 intervjuer nationellt varav med 2250 personer i Kronobergs län.


Nio av tio är nöjda med resan
Rapporten för hela riket visar att både färdtjänst- och sjukresenärer överlag är mycket nöjda med sina resor. 91 procent av färdtjänstresenärerna och 90 procent av sjukresenärerna är nöjda med beställningen och resan. Kronobergs läns resultat ligger på 92 procent. Bemötandet ligger oförändrat för 2014 på 91 procent för sjukresenärer, men har minskat med en procentenhet för färdtjänstresor, från 93 procent till 92 procent för 2014. För Kronobergs län ligger siffran på 95 procent för färdtjänst och 94 procent på sjukresor.


Resenärer som hämtas i tid, kommer fram i tid och som inte haft en lång väntetid i telefon är mycket nöjda. Hela 98 procent uppger då att de är nöjda. Nöjdheten med bemötandet vid beställningen ligger på 92 procent för färdtjänstresor och 91 procent för sjukresenärer vilket självklart också är ett gott betyg.


Kronobergs resultat är högre än genomsnittet
Siffrorna för Kronoberg följer riket, men ligger högre än genomsnittet. –Vi strävar efter att våra kunder ska vara nöjda och har under 2014 fortsatt att utveckla vårt arbete både internt och med förarcertifiering. Vi hoppas att våra kunder ska vara nöjda trots att det ibland innebär att de måste samåka och kanske inte alltid kan åka exakt på den tidpunkt de själva önskar, säger Linda Vingren, chef Serviceresor. Serviceresor har dessutom ett uppdrag att samplanera så många resor som möjligt för att spara både ekonomi och miljö.


Finns det något område som kan förbättras?
Den viktigaste frågan för oss att prioritera för att nå ökad nöjdhet är väntetiden i telefon. Det är här vi kan se ett litet minus i protokollet. Vi är på väg in i Region Kronobergs växelsystem, vilket kommer att ge oss bättre möjlighet att ringa tillbaka till våra kunder och kunna styra våra mottagare på ett annat sätt, säger Linda Vingren, chef Serviceresor. Serviceresor undersöker också ett nytt bokningssystem som innebär att varje bokning går fortare för att minska väntetiden. – Serviceresor jobbar dessutom med Telecoachning och samtalsuppföljning för att vår personal ska bli ännu bättre, avslutar Linda Vingren


– Det är mycket roligt att kunna konstatera att Kronoberg står sig väl i konkurrensen och vi är mycket nöjda med vårt resultat, säger Peter Freij, ordförande trafiknämnden (S), Region Kronoberg.


För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 070-377 68 06, freij.peter@telia.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-72 75 55, thomas.t.nilsson@kronoberg.se
Linda Vingren, chef Serviceresor, 0470-72 75 99, linda.vingren@kronoberg.se

x