Samråd inför upphandling

Publicerad den 16-04-15

Till företag som är potentiella anbudsgivare:

Välkomna att delta vid samråd inför upphandling

Trafikhuvudmännen för Krösatågen har behov av att handla upp tågtrafik inom trafikeringsområdet.

Trafiken planeras att starta i december 2018.

Syftet med Samråd inför upphandling (SIU) är att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen och hittar ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.  

Samråden kommer att hållas dels som ett gemensamt möte för samtliga intresserade trafikföretag, dels som enskilda möten mellan Trafikhuvudmännen för Krösatågen och anmälda trafikföretag.

 

Gemensamt samråd 21 april

Det gemensamma samrådet äger rum på Hotell Rådmannen i Alvesta, den 21 april 2016, kl. 10.00 – 12.00.

Samtliga trafikföretag som önskar delta skall anmäla sitt deltagande senast den 18 april till mattias.brandt@jlt.se. Ange trafikföretagets namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson, samt hur många från ert företag som kommer att delta på samrådet.

Vi hoppas att Ni är intresserade av att delta vid samrådet. Välkomna med er anmälan.

 

 Jönköpings Länstrafik                                            Hallandstrafiken AB

Länstrafiken Kronoberg                                         Landstinget i Kalmar län

Blekingetrafiken                                                      Skånetrafiken

x