Resenärer i stort nöjda med Krösatågen

Publicerad den 14-08-21


Den 15 december 2013 började Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken köra Krösatåg mellan Hässleholm och Växjö. Länstrafiken och Skånetrafiken har nu genomfört en ombordundersökning bland Krösatågets passagerare, för att undersöka resenärernas nöjdhet med trafiken och fordonen. Resultatet visade en förhållandevis hög kundnöjdhet.

 

Undersökningen genomfördes bland Krösatågsresenärer mellan den 12-18 maj 2014. Datainsamlingen utfördes på 20 avgångar och totalt 333 intervjuer genomfördes.

 

Några av de frågor som Länstrafiken och Skånetrafiken ville få svar på var hur passagerarna reste innan Krösatågen fanns, var passagerarna påbörjar och avslutar sina resor, hur de upplever resan med Krösatågen, samt vad som kännetecknar de typiska passagerarna i Krösatåget, vad gäller demografi och resebeteende.

 

Resultaten visar att resenärerna väljer Krösatågen för att det är tidsbesparande. En stor andel reste tidigare med Öresundståg eller buss, och fler än 16 % har valt att ställa bilen till förmån för tåget.

 

En tredjedel av resenärerna är medvetna om att tågen skall byggas om och moderniseras invändigt. Ombyggnaden av tågen har påbörjats och arbetet kommer att vara färdigt vintern 2015. I samband med ombyggnaden tycker resenärerna att bra stolar den viktigaste frågan. Antalet sittplatser och nya toaletter bedöms också som viktiga frågor i samband med ombyggnaden. Man tror också att fler avgångar är viktigt för att öka resandet med Krösatåg.

 

Passagerarnöjdheten på Krösatågen ligger i linje med passagerarnöjdheten på Skånetrafikens och Länstrafiken Kronobergs övriga tåg och bussar. 20 % är mycket nöjda med Krösatåg, medan nästan ingen är mycket missnöjd. Kundnöjdheten står sig väl jämfört med andra liknande trafiksystem.

 

  • Vi ser fram mot att få hela fordonsflottan ombyggd. Vi ser de nya tågen i trafik Nässjö-Jönköping och ibland till Hässleholm och de kommer att bidra till att ytterligare att förbättra kundnöjdheten, säger Sven Sunesson, ordförande i Trafiknämnden.

 

För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 070 - 761 63 97, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 72 75 55, thomas.nilsson@rfss.

x