Prisjusteringar från den 11 december 2016

Publicerad den 16-12-02

Länstrafiken Kronoberg genomför prisjusteringar på periodkort och enkelbiljetter. För resande i Växjö stadstrafik höjs det ordinarie biljettpriset (vuxen) med en krona till 27 kr. Däremot lämnas priset för 30-dagars periodkort oförändrat. Jämfört med ordinarie pris lönar det sig med periodkort efter tjugo resor. För att stimulera resandet från de mindre Krösatågsstationerna i länet görs inga prishöjningar på vare sig enkelbiljetter eller periodkort på 2-zonsrelationer. Prishöjningen är i snitt 2,2 % för enkelbiljetter och 2,7 % för periodkort.


Prisförändringar i korthet:
• Taxan för enkelbiljett (ordinarie pris) höjs med 1 kr för 1 zon (Växjö Stadstrafik).
• Taxan för enkelbiljett för resa i 3-6 zoner höjs med 1 kr per zonsteg (pris för 2 zoner lämnas oförändrat).
• Taxan för enkelbiljett för 7 zoners resa höjs med 3 kr, därefter med 5 kr per zonsteg upp till taktaxa 12 zoner.
• Prissättningen på Resekort period 1-2 zoner lämnas oförändrad.
• För Resekort period höjs priset med 20 kr per zonsteg för resor mellan 3-5 zoner.
• För Resekort period 6-zon, 7-zon samt Län höjs priset med 30 kr, 40 kr respektive 50 kr.


”Prisjusteringarna görs för att nå de av regionfullmäktige uppställda budgetmålen för kommande år. Mål-
sättningen är att upprätthålla en god ekonomisk hushållning och att kombinera denna med en fortsatt resandeökning
”, säger trafiknämndens ordförande Peter Freij. ”Vi har en god resandeutveckling i Kronobergs län, men det är också viktigt att vi har tillräckliga ekonomiska resurser att möta denna efterfrågan med utökad busstrafik och upprustade tåg, vilket kommer att ske nästa år”.

 

Flera sätt att resa billigare
Resekortets reskassa ger 20 procent rabatt på ordinarie pris. Vid köp av Resekort via Mina sidor ges 
ytterligare 10 procent rabatt på periodkort* samt 10 procent i extra värde på reskassan. (*gäller ej 
länsöverskridande periodkort). 
Taxeförändringarna 2016 träder i kraft söndagen den 11 december 2016 i samband med tidtabellsskifte 
för tåg och buss i länet.

 För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 0703-77 68 06, freij.peter1@gmail.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se


 

x