Pressmeddelande: Nya villkor vid försenad resa

Publicerad den 16-04-07

Från och med den 1 april 2016 gäller en ny lag ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer” (SFS 2015:953). Den 1 april ändrades bland annat villkoren vid försenad resa, vilket innebär att resenären får rätt till ersättning redan vid 20 minuters försening. Begreppet resegaranti försvinner och ersätts med den nya benämningen förseningsersättning. Dessutom införs nya nivåer för förseningsersättning vid ersättning med värdebevis. 


Ersättning vid 20 minuters försening
Enligt tidigare resegaranti kunde resenären ansöka om ersättning först vid 30 minuters försening. Från och med den 1 april gäller ansökan om förseningsersättning redan vid 20 minuters försening. Oavsett om 
resenären reser med Resekortet period eller enkelbiljett kan man ansöka om förseningsersättning. 
All ersättning baserar sig på kostnaden för en enkelbiljett.

Resenären har rätt till ersättning enligt;

Försening    Ersättning i procent av biljettkostnad
20 minuter            50 %
40 minuter            75 %
60 minuter           100 %    

Ersättning kan betalas ut som värdebevis eller kontant utbetalning. Vid utbetalning med värdebevis erhålls
10 % extra i ersättning.


Högre maxersättning
I den nya förseningsersättningen ingår bland annat ersättning för resor med taxi eller egen bil vid försening. Denna ersättning har höjts från 600 kr till 1 110 kr. 


Olika ersättningsnivåer i sydlänen
De nya resevillkoren för resor med Länstrafiken Kronoberg har ställts samman tillsammans med övriga trafikbolag i sydlänen. Dessa täcker in bestämmelserna för den nya lagen och aktuell EG-förordning. Respektive trafikbolag beslutar om ersättningsnivåer i det egna länets trafik. Detta innebär att ersättningen till resenär kan bli olika. Länstrafiken Kronoberg vill samverka för att hålla samman ersättningsnivåerna inom sydlänen så långt det är möjligt. 

- Syftet med den nya lagen är att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft, vilket vi ser som positivt. Vi hoppas att detta ska ge fler och nöjdare kunder, säger Peter Freij, trafiknämndens ordförande.
 


För mer information, kontakta: 
Peter Freij (s), ordförande trafiknämnden, 070-377 68 06, freij.peter1@gmail.com
Julija Markensten, stf. trafikdirektör, 0470-58 30 30, julija.markensten@kronoberg.se


 

x