Ökat resande med kollektivtrafiken i Kronobergs län

Publicerad den 18-02-07

Under 2017 reste för första gången över 10 miljoner personer med Länstrafikens linjelagda bussar och tåg! För åttonde året i rad ökar resandet med kollektivtrafiken i Kronobergs län.
Resandet med Länstrafiken Kronoberg fortsätter att öka stort. Under 2017 gjordes 374 000 fler resor än året innan och för första gången gjordes totalt över 10 miljoner resor med den linjelagda trafiken: 10 124 000 resor. Det är åttonde året i rad som resandet med länstrafiken ökar. Framför allt är det på stadsbussarna i Växjö samt i tågtrafiken som resandet ökar.
 
- Länstrafikens mål har i flera år varit just att öka resandet, och det har vi verkligen lyckats med. Länstrafikens verksamhet är viktig för att göra hela regionen mer attraktiv, samt att nå de miljö- och klimatmål som finns i regionen. Genom att resandet nu ökat stadigt i åtta år, från knappt 6 miljoner resor om året till över 10 miljoner resor om året, ser vi att länstrafiken verkligen bidrar till att nå dessa 
mål, säger Peter Freij (S) ordförande i Region Kronobergs trafiknämnd.
 
Fakta resandet 2017
Trafikslag Trafikslag antal resor(miljoner) Antal resor(miljoner) % jämfört med 2016:
Tåg:   3,1 + 5,1
Regionbuss:  3,0  - 1,9
Stadstrafik:   4,0 +7,5
Summa:   10,1 +3,8
 
- Vi har under de senaste åren startat upp mycket ny tågtrafik som har gjort att resandet med kollektivtrafiken ökat kraftigt i vår region. Likaså har vi gjort stora förändringar i Växjö stadstrafik som fallit väldigt väl ut och gjort att resandet där ökat kraftigt under dessa åtta år, säger trafikdirektör Thomas Nilsson.

För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

x