Ökat resande efter pendlarprojekt

Publicerad den 14-04-03


Satsningen på höstens pendlarprojekt har slagit väl ut. Genom att låta testpersoner provåka buss och tåg ökade resandet med kollektivtrafiken, det visar en färsk undersökning som länstrafiken låtit göra. 

För att locka fler personer att resa med länstrafiken genomfördes under hösten 2013 pendlarprojektet ”Det är grönare på andra sidan”  Ca 25 000 bilägare i Kronobergs län fick ett adresserat utskick i brevlådan. Det innehöll ett erbjudande om att provåka med länstrafiken gratis under två veckor. Av dessa fick 1419 personer chansen att prova på att resa med länstrafiken. 71 procent av provåkarna använde sina Resekort.


1419 testpersoner fick provåka
73 procent av provåkarna uppgav att de reste mer sällan eller aldrig med länstrafiken. Tre månader efter projektets slut gjordes en avstämning för att se om resandet hade förändrats. Av dessa provåkare är det 39 procent som nu reser minst 1till 3 gånger i månaden eller mer. Av samtliga provåkare, 1419 stycken, är det 22 procent som har ökat sitt resande jämfört med tidigare och 15 procent som har blivit trogna kunder.

 

- Det är glädjande att så många har uppmärksammat projektet och att hela 15 procent, eller ca 215 personer, nu reser så ofta som 2 till 7 dagar i veckan, säger trafiknämndens ordförande Sven Sunesson.

 

Länstrafiken Kronobergs övergripande mål är att fler ska resa kollektivt och att marknadsandelen ska öka till 15 procent till och med år 2030. Som ett led i detta är det viktigt att genomföra denna typ av marknadsaktiviteter för att attrahera nya resenärer.


För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg , 0470-72 75 55, thomas.nilsson@rfss.se
Julija Markensten, Marknads- och försäljningschef, 0470 - 72 75 54, julija.markensten@rfss.se

x