Ökad kundnöjdhet i kollektivtrafiken

Publicerad den 15-02-09

I den rikstäckande årliga Kollektivtrafikbarometern ger resenärerna Länstrafiken Kronoberg goda betyg. Glädjande nog kan det noteras att Kronoberg är bland de län i landet där resenärerna tycker att det är allra enklast att betala för sin resa.

I Kollektivtrafikbarometern, som är en landsomfattande attityd- och resvaneundersökning, har Länstrafiken Kronoberg fått positiva resultat i en rad kvalitetsfrågor om man jämför 2014 med 2013. De goda resultaten rör bland annat frågor som gäller fordon, beteende hos förare och personal samt hur nöjda resenärerna är med sin senaste resa.

När det gäller frågan om resenärens nöjdhet vid den senast gjorda resan har Länstrafiken ökat från 81 procent år 2013 till 86 procent totalt under 2014. Bakom denna positiva förändring ligger goda värden bland flera av de kvalitetsrelaterade mätpunkterna som fordonens skick vilket i sin tur beror på den goda standardförbättring som blev följden av de nya bussarna som började köra 2013. Höga betyg ges även för bemötandet från förare och ombordpersonal; hela 77 % av de som reser kollektivt anser sig ha blivit trevligt bemött – en ökning med fem procentenheter mot tidigare år.


Lätt att köpa biljetter och kort
Satsningarna på att erbjuda flera olika sätt att betala för sin kollektivtrafikresa har fallit väl ut. 71 % av resenärerna i Kronobergs län tycker att det är enkelt att köpa biljetter och kort, vilket är ett högt betyg. Medelvärdet för riket som helhet ligger på 58 %.

Fler nöjda resenärer
Den sammanfattande kundnöjdheten bland kollektivtrafikresenärer i landet är 62 % och motsvarande siffra för Kronobergs län är 66 %, en ökning mot föregående år med fyra procentenheter.
- Det är mycket roligt att se att de satsningar vi genomförde inom kollektivtrafiken under 2013 fortsätter att bära frukt. Nöjda resenärer är något som vi behöver för att kunna locka ännu fler att resa med oss. Ett ökat resande är viktigt, och jag hoppas att den goda utveckling vi såg under 2014 ska fortsätta minst lika bra under 2015, säger trafiknämndens ordförande, Peter Freij.

Förbättringar av störningsinformation
När det gäller resenärers information vid planerade och oplanerade störningar så är detta ett område som regelmässigt får mycket låga betyg av resenärerna. Detta är inget unikt för Kronobergs län, utan något som gäller hela riket och där tågresenärer dessutom ger en lägre bedömning än bussresenärer. Länstrafiken Kronoberg räknar med att trafikledningsfunktionen i Alvesta, som är i full drift sedan i höstas och fordonsdatorsystemet i bussarna vars införande försenades av en överklagad upphandling är förbättringsåtgärder som kommer att få genomslag under 2015.

För mer information, kontakta:
Peter Freij (s), ordförande trafiknämnden, 070-377 68 06, freij.peter@telia.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-72 75 55, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

x